POT * FAC *  AJUT * SĂ FIU  AJUTAT * SĂ FIU RESPECTAT * MÂNDRU PRIN ÎNAINTAȘII DACI CĂ SUNT ROMÂN

            Fundația „PENTRU VOI” organizație nonguvernamentală, înființată din 1995, indicator pentru starea comunității în care cetățenii trăiesc, este oferta de a lega fundamental de istoria și evoluția societății românești, cultura românească originală, să vibreze și să rezoneze cu cetățenii, motiv pentru ridicarea nivelului de trai și cotei de ,,pot face,, printr-o dezvoltare durabilă. Membrii fundației sunt hotărâți să dezvolte domeniile de acțiune ale organizației, așa cum sunt aprobate prin statut și dacă va fi nevoie vor face totul pentru dezvoltarea și altor domenii pentru atingerea scopului acesteia. Vor stimula și crește prosperItatea zonei și a bunăstării  cetățenilor de orice vârstă, model pentru alte zone prin aplicarea creației culturale, pină va primi titulatura de utilitate publică, respectiv cutură, educație, sport, turism, mediu. Vor depune efortul pentru dezvoltarea unei societăți civile puternice și influente, cu cetățeni responsabili, implicați, care îți promovează creațiile, interesele și valorile pentru binele comunităților prin promovarea și dezvoltarea de activități culturale educaționale și de pregătire profesională, dezbateri, cursuri de pregătire și perfecționare profesională, calificare, recalificare, activități de informare și publicitate, promovarea și organizarea învățământului alternativ pentru tineri și adulți, pentru toți cei care nu frecventează un centru școlar sau sistem universitar.           Promovarea unei culturi manageriale moderne prin diseminarea largă a celor mai bune teorii și practici în domeniile menționate. Ținând cont că Universul tot este o muzică, în 1995 primul grup  înființat și susținut pînă actăzi de fundație este corala ,,PENTRU VOI,,, muzica deschizându -ne porți spre o altă lume. Muzica ne ajută să ne cunoaștem mai bine și să ne formăm propria identitate în drumul spre echilibru și armonie cu noi și cu tot ceea ce ne înconjoară.   

               Fundația ,,PENTRU VOI,, creează prin muzică evenimente menite să unească spiritele atât în jurul tradițiilor muzicale existente și să le inspire pe cele ce vor urma cât și patrimoniul cultural.

            Evenimentele  culturale ale fundației dorim să fundamenteze cele relatate și pe mai departe sperăm ca împreună să ne bucurăm de momente culturale inedite în Neamț, în țară, în lume. Dorim ca prin motivația noastră să reînviem pasiunea cetățenilor de a trăi propria creație și prin propria creație, cu recunoștință pentru ce am primit și moștenim de la înaintași ( recunoștința fiind rugăciunea cea mai primită de divinitate) să creem prezentul cu răbdare și durabilitate, astfel ca viitorul să simtă  profund  exprimarea recunoștinței pînă la gratitudine.

            Corala ,,PENTRU VOI,, a înobilat evenimentele fundației pe toate domeniile ei statutare și o va face și în viitor. În actualizare  pentru a dezvolta domeniile de activitate și pentru a ajunge la titulatura de utilitate publică, fundația își propune să construiască un centru de arte și meserii denumit ,, PENTRU VOI,, în satul Preutești de Neamț (veche cetate dacică de învățătură și apărare a Samisegetuzei alături de Preutești de Suceava, Preutești de Vaslui etc.,  loc străvechi de cultură precucuteni), o platformă de cercetare, inovare, comunicare, producție, privind domeniile cultură, sport, turism, mediu, își asumă acest demers ca model.

          Cultura prin educația în artă, asigură combustia sănătoasă pentru devenirea unei societăți umane, copiii, tinerii, adulții, să aibă un spațiu dedicat pentru experiențe culturale, ateliere, săli de studiu, săli de sport, cazări turistice, evenimente, produse de bună calitate, modele de bune practici, cu parteneriate de succes bazate pe experința businessului și pasiunea pentru frumos, practic, durabil. Fundația va construi și susține în procesul de indeplinire a misiunii sale acest centru de arte și meserii, pentru cultura, educația, dezvoltarea creației și inovației, în acord cu cerințele cetățeanului român și societății românești, promovând răspindirea valorilor culturale române și educației civice române, ca modele demne de urmat, ușor aplicabile, practice și utile dezvoltării omului de toate virstele. În realizarea misiunii fundația poate înființa unități culturale și de învățământ de toate gradele, cu ateliere scoală de aplicare, lucru și producție, cluburi, grupuri și ansambluri culturale, sportive, turistice, cercetași de îngrijire a mediului. Va sprijini organizarea unor programe de mobilitate locală, națională și internațională a personalului didactic, de cercetare și măiestrie.

             Va stabili și dezvolta parteneriate cu organisme de educație, formare profesională și culturală locale și nationale, editează materiale profesionale și științifice, precum și reviste, poate înființa societăți comerciale, poate colecta fonduri bănești și bunuri materiale în vederea scopului propus, poate să construiască sau să realizeze obiective de investiții din fonduri proprii, credite, donații, legate testamentare sau alte surse atrase. fundația va contracta respectivele prestații cu operatori calificați legal, în condiții economico – financiare pentru o utilizare optimă a resurselor sale. Pentru început acțiunile fundației se concretizează pe proiecte practice de construire a centrului de arte și meserii, cu implicarea și conștientizarea de către comunități a propriei identități a memoriei și valorii moștenirii culturale.

           Vom forma și voluntari, vom dezvolta munca în voluntariat, destinate să salveze patrimoniul cultural moștenit de la străbuni, să-l mărească cu talentul, creațiile și inovațiile fiecărui cetățean prin hotărîtul ,,pot,, astfel educind și conștientizind în rindul cetățenilor importanța moștenirii culturale.

            Cultura străbună dacă, ne impune să învățăm despre propia identitate, fiindcă ea ne – a modelat, ne formează în prezent și ne îndeamnă la gindire critică adaptată echilibrat și practic la viața contemporană. Să alungăm izolarea, izolarea adâncește greutățile, unitatea ( împreună) în armonie și fiecare sub voința ,,pot,, putem realiza misiunea, prin talent, muncă, dăruire, putem aduce un suflu bun în dezvoltarea societății românești.